Info

Inschrijven

Ook enthousiast geworden om lid te worden van Buurtvereniging Klein Schoot?

Download dan hieronder het inschrijfformulier en lever deze in bij onze secretaris.

Inschrijfformulier Buurtvereniging Klein Schoot (pdf)

Huishoudelijk Reglement

De Buurt

De vereniging heeft tot doel: “het op wettige wijze de samenhorigheid onder de buurtgenoten in de buurt Klein-Schoot, te Budel - Schoot in de gemeente Cranendonck, te bevorderen en activiteiten te ontplooien voor gezonde ontspanning en gezelligheid”. Dit tracht men ondermeer te bereiken door het ontplooien van activiteiten voor de leden van buurtvereniging Klein-Schoot

Lees meer

Over het oud papier

Door het ophalen van oud papier is het mogelijk dat we wat grotere activiteiten kunnen organiseren, onze contributie zo laag kunnen houden of iets extra’s voor onze leden kunnen doen.

Helaas komen de ophalers af en toe tempex, plastic, glas en gewoon huisvuil tegen tussen het oud papier. De huidige milieu regelingen laten dit echter niet toe daarom verzoeken we u dringend om er op toe te zien dat deze materialen niet bij het oudpapier aangeboden worden. Om de ruggen van de ophalers te sparen zullen we ook geen oud papier uit huisvuilcontainers meenemen. We hopen dat u hiervoor begrip heeft.

We vragen u het papier gebundeld of in dozen voor 18:00 uur aan de straat te zetten.

In de volgende straten wordt door ons het oud papier opgehaald:

Lees meer

Over Ons

Buurtvereniging Klein-Schoot is een vereniging met ca. 200 leden, welke zich bezig houdt met het organiseren van verschillende activiteiten voor jong en ou, zoals oa: dauwtrappen, bezoek pretpark, fietstocht,paaseitjes zoeken, familiedag en een bezoekje met cadeautje van de Sint. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons programma en het huishoudelijk regelement. De vereniging heeft als doel te zorgen voor meer betrokkenheid en bovenal natuurlijk gezelligheid in de buurt.

U kunt lid worden als u in de buurt Klein-Schoot woont. Onze contributie voor het hele gezin is € 17,50 per jaar ( Banknr NL65RABO0179515330 graag naam en adres bij vermelden). Voor dit bedrag kunt u met uw gezin aan alle activiteiten deelnemen. Echter voor enkele activiteiten kunnen we een extra bijdrage vragen.

Wilt u lid worden van de buurtvereniging? Download dan het inschrijfformulier.

Lees meer

Volgende activiteit

zaterdag 31 augustus

Jubileumweekend

Klok

Oud papier

maandag 5 augustus

maandag 2 september

maandag 7 oktober

maandag 4 november